[VFOSSA] Đóng góp ý tưởng cho MHST 2013

Le Kien Truc afterlastangel at gmail.com
Sun Mar 31 17:37:12 ICT 2013


Em xin đóng góp ý tưởng về việc tổ chức các lớp hướng dẫn sinh viên sử dụng
các công cụ mã nguồn mở để thực hiện lập trình. Việc này sẽ giúp sinh viên
được hỗ trợ thêm về kỹ thuật, tránh tình trạng sinh viên tự bơi như các học
ở các trường đại học.


Vào 17:07 Ngày 31 tháng 3 năm 2013, Nguyen Hong Quang (home) <
nguyen.hong.quang at auf.org> đã viết:

> Chào các anh chị và các bạn,
>
> Cuộc thi MHST - SV viết PMNM lần thứ năm 2013 đã được chính thức khởi
> động (http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/). Thông báo, qui chế và hướng dẫn
> lập ý tưởng se được đăng trên website của cuộc thi hôm nay hoặc chậm
> nhất là ngày mai.
>
> Thay mặt cho BTC và nhân danh Chủ tịch HĐGK của MHST 2013, tôi kêu gọi
> Cộng đồng, các doanh nghiệp PMNM trong và ngoài VFOSSA hưởng ứng cuộc
> thi. Trước mắt trong tháng tư này, hãy đề xuất ý tưởng thực hiện dự án
> PMTDNM để BTC lựa chọn và giới thiệu để các bạn SV đăng ký thực hiện.
> Các chuyên gia, các lập trình viên có kinh nghiệm với PMTDNM hãy đăng ký
> làm mentor cho các ý tưởng phát triển, cải tiến PMNM được đề xuất. Tôi
> xin gửi kèm đây bản Hướng dẫn đề xuất ý tưởng cho MHST 2013.
>
> BTC có dự kiến thực hiện các buổi tuyên truyền, giới thiệu về MHST 2013
> đến SV các trường Đại học trong khoảng thời gian tháng 4-5/2013. Đề nghị
> các bạn đang học và làm việc tại các trường ĐH hãy giúp chúng tôi liên
> hệ và tổ chức các sự kiện này tại cơ sở của mình.
>
> Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
>
> Nguyễn Hồng Quang
> Chủ tịch VFOSSA
> Chủ tịch HĐGK MHST 3013
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
OpenPGP key: D1495710
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130331/eaeb80b0/attachment.html 


More information about the Members mailing list