[VFOSSA] Về việc Vfossa thất bại đưa email nguồn mở vào MIC và VPCP

Ta Quang Thai thaitq at gmail.com
Mon Nov 16 14:01:04 ICT 2015


Hi Trung,

Mình có một số ý kiến đại diện cho cá nhân ở dưới.

2015-11-16 8:15 GMT+07:00 Trung Nguyen The <trung at dtt.vn>:

> Gửi anh Quang chủ tịch, ban thường vụ và các anh chị,
>
> Tuần trước sau buổi làm việc với thứ trưởng Hưng và Linagora, tôi có trao
> đổi và được thứ trưởng Hưng cho biết là bộ đã cố gắng sử dụng email nguồn
> mở, đã nhờ anh Quang vfossa giới thiệu để 2_công ty vfossa vào làm mà không
> được nên Bộ đã quyết định chuyển sang MS Exchange.
>
Thaitq:

- Mình nghĩ "nhờ" và "đề nghị" là hai việc khác nhau. Theo mình, với tư
cách thành viên vfossa nếu có việc cần đến hội thì nên "đề nghị" hỗ trợ cho
việc này.

- Không biết có phải việc chưa "nhờ" này mà không thành công hay là thiếu
tiếng nói của vfossa mới không thành công? Ý Trung ở đây là như thế nào?

- Trường hợp này Trung đã gặp được Thứ trưởng rồi mà chưa thành chắc cũng
nên xem xét kỹ khả năng tác chiến của 2 đơn vị hơn là gán nó cho vfossa :)

Là thành viên ban chấp hành, là công ty có làm về email với Linagora chúng
> tôi hoàn toàn không biết việc này và thấy sau lần cũng là làm về email với
> văn phòng chính phủ, thì có lẽ đã có tình trạng phân biệt đối xử giữa các
> thành viên của vfossa, lần trước tôi đã phản hồi riêng với anh Quang và anh
> Bình sau đó không thống nhất được quan điểm tôi đã xin rút khỏi thường vụ.
>
> Nhưng lần này nó quan trọng hơn vì có vẻ chúng ta đã mất uy tín về khả
> năng thực thi nguồn mở với vpcp và mic, điều này đặc biệt nghiêm trọng và
> ảnh hưởng tới những công ty làm nguồn mở như DTT và cá nhân tôi luộ cổ vũ
> cho nguồn mở, cụ thể là đang có chiến dịch nguồn mở trong IoT.
>
Thaitq: Cũng như trên thì nên phân biệt uy tín của Vfossa và uy tín của
doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa thành dĩ nhiên Vfossa chắc chắn sẽ không
vui rồi nhưng cần xem xét kỹ vai trò của Hội và Doanh nghiệp để nó tường
minh ra.


> Tôi đề nghị ban lãnh đạo Vfossa có ý kiến đầy đủ về cả 2 sự kiện và vì một
> vfossa vững mạnh, mong các thành viên ủng hộ làm rõ để lành mạnh hóa, loại
> bỏ ngay những hành động sai nguyên tắc.
>
> Tôi hi vọng chúng ta có những trao đổi thẳng thắn và đầy đủ trước khi tôi
> phải đưa việc này ra public, sẽ không hay cho vfossa.
>
Thaitq: Những trao đổi như thế này rất hay. Mình ủng hộ. Bất luận là thế
nào.

Thái

Trân trọng
> Nguyễn Thế Trung
> TGD DTT
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151116/67c4eaa5/attachment.html>


More information about the Members mailing list