[VFOSSA] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Nguyen Nang Thang thangnguyennang1988 at gmail.com
Wed Nov 25 08:20:25 ICT 2015


On Nov 22, 2015 10:33 AM, "Hieu LE" <hieulq19 at gmail.com> wrote:

<snipped>

> Nhận thấy hoạt động training giúp cộng đồng có thể hiểu, tham gia và đóng
góp vào một quy trình phát triển sản phẩm mở không nên chỉ gói gọn trong
OpenStack, em thay mặt cộng đồng thân mời các anh, chị và các bạn tham gia
đóng góp, tài trợ về nội dung chương trình, về địa điểm, vật chất. Em cũng
rất hi vọng các commiter, contributor của các cộng đồng nguồn mở khác tại
Việt Nam (như anh TuấnTA, anh ThắngNN, anh Hùng Vinades..) có thể tham gia
vào BTC và xây dựng nội dung chương trình.

Dear anh Hiếu,

Em đăng ký tham gia BTC và ban xây dựng nội dung. Về lịch gặp mặt, tuần này
hoặc tuần sau em ok.

Regards,
N. Thang
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151125/be6a1a3e/attachment.html>


More information about the Members mailing list