[VFOSSA] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Hieu LE hieulq19 at gmail.com
Thu Nov 26 11:00:38 ICT 2015


Dear các anh,

Em cảm ơn các anh đã support cộng đồng Vietnam OpenStack.

Về lịch gặp mặt, em xin phép đặt lịch vào thứ 4 tuần sau, ngày 02/12 tại
Lan Chín 218 Trần Duy Hưng lúc 6h30pm được không ạ ? (do tuần này vướng
lịch thi ACM/OLP).

Em Hiếu.

2015-11-25 8:20 GMT+07:00 Nguyen Nang Thang <thangnguyennang1988 at gmail.com>:

> On Nov 22, 2015 10:33 AM, "Hieu LE" <hieulq19 at gmail.com> wrote:
>
> <snipped>
>
> > Nhận thấy hoạt động training giúp cộng đồng có thể hiểu, tham gia và
> đóng góp vào một quy trình phát triển sản phẩm mở không nên chỉ gói gọn
> trong OpenStack, em thay mặt cộng đồng thân mời các anh, chị và các bạn
> tham gia đóng góp, tài trợ về nội dung chương trình, về địa điểm, vật chất.
> Em cũng rất hi vọng các commiter, contributor của các cộng đồng nguồn mở
> khác tại Việt Nam (như anh TuấnTA, anh ThắngNN, anh Hùng Vinades..) có thể
> tham gia vào BTC và xây dựng nội dung chương trình.
>
> Dear anh Hiếu,
>
> Em đăng ký tham gia BTC và ban xây dựng nội dung. Về lịch gặp mặt, tuần
> này hoặc tuần sau em ok.
>
> Regards,
> N. Thang
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS/CM/IT/M/MU d-@? s+(++):+(++) !a C++++(++++)$ ULC++++(++)$ P L++(+++)$ E
!W N* o+ K w O- M V- PS+ PE++ Y+ PGP+ t 5 X R tv+ b+(++)>+++ DI- D+ G
e++(+++) h-- r(++)>+++ y-
------END GEEK CODE BLOCK------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151126/8735dcd9/attachment.html>


More information about the Members mailing list