[VFOSSA] [VFOSSA DN] [VietOpenStack] Về việc tổ chức upstream training cho cộng đồng nguồn mở.

Hải Nguyễn Đình haind at ecoit.asia
Thu Nov 26 11:08:29 ICT 2015


Hi ALL,

Lại beer ah, sao không bố trí vei h trước ngồi trap đổi đàm đạo đã AE? EcoIT có vp rộng kính mời AE có nhu cầu nhé. Nên người thật việc thật luôn.

> On Nov 26, 2015, at 11:00 AM, Hieu LE <hieulq19 at gmail.com> wrote:
> 
> Về lịch gặp mặt, em xin phép đặt lịch vào thứ 4 tuần sau, ngày 02/12 tại Lan Chín 218 Trần Duy Hưng lúc 6h30pm được không ạ ? (do tuần này vướng lịch thi ACM/OLP).
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20151126/83172b50/attachment.html>


More information about the Members mailing list